Opgroeiende kinderen staan voor de opgave om hun soms explosieve
energie in constructieve banen te leiden.


Daarbij leven ze in een wereld met veel fysieke en mentale uitdagingen en gevaren om hen heen.
Het KERN Rots&Water programma heeft als doel ze weerbaarder en zelfbewuster te maken zodat ze
beter om kunnen gaan met de sociale en fysieke confrontaties.

In de cursus van 10 lessen komen zelfvertrouwen, respect, geweld en moraliteit aan bod, maar ook macht, kracht en onmacht.
De lessen bestaan voor een belangrijk deel uit fysieke trainingen waarbij het ontdekken van de eigen mogelijkheden en grenzen,alsmede het ‘samen-trainen’ en fysieke interactie centraal staan. In kringgesprekken wordt nader ingegaan op diverse aspecten die op het mentale vlak van belang zijn en het zelfvertrouwen kunnen versterken.

Bij de link lespakket kunt u meer informatie vinden over de inhoud en doelen van de cursus.
KERN Rots&Water richt zich op groepen van maximaal 20 leerlingen waarbij jongens en meisjes gescheiden trainen. De cursus kan prima ingepast worden op de basisschool maar is ook interessant voor het voortgezet onderwijs; een buurthuis, sportclub of na-schoolse activiteit.