Lespakket

 
  Staat de 'Rots' voor stevigheid, vastbehoudendheid en onbuigzaamheid, 'Water'
refereert meer aan souplesse en een vloeiende en meegaande beweging.
Het principe van Rots&Water is de belangrijkste basis van de cursus. Hieraan wordt
inhoud gegeven op drie vlakken: fysiek; mentaal en sociaal. Rots&Water is een psycho-fysieke
programma. Dit houdt in dat de stof door middel van fysieke oefeningen wordt aangeleerd. Er is geen
fysieke basisconditie of kennis van vechtkunst nodig om de cursus te kunnen volgen. Rots&Water gaat uit
van de individuele mogelijkheden en grenzen van de fysieke en mentale conditie van het kind.

De cursus introduceert allereerst het 'stevig staan'.
Door te leren 'gronden en centreren' onstaat er een stevige fysieke en mentale basis van waaruit de rest van het programma zich ontwikkelt. In de lessen komen door onder meer rollenspellen verschillende aspecten naar voren, zoals het herkennen van lichaamstaal, grensoefeningen en het ontwikkelen van het intuitiegevoel. Vervolgens worden er zelfverdedigingstechnieken aangeleerd die de zelfverzekerdheid en de fysieke en mentale zelfcontrole versterken. Er wordt gewerkt met het principe dat kinderen zelf vanuit nieuwsgierigheid de stof moeten ontdekken en eigen maken. Ook is het 'samen trainen met elkaar' en respect hebben voor elkaar een essentieel onderdeel van het programma.

Rots&Water heeft als doel kinderen bij te staan in hun ontwikkeling naar volwassenheid. Hen bewust te maken van fysieke en mentale krachten zodat zij deze op functionele wijze kunnen gebruiken in dagelijkse situaties. Dat leert kinderen om te gaan met hun eigen kracht, macht en onmacht en biedt een solide platvorm voor zelfrespect en respect voor anderen.